Palatio Maris

apartaments

Studio (+info)

2/3 persones | 38m2

Amb cuina equipada, TV, bany, menjador-living amb dos llits individuals, sofà i terrassa.

Medius (+info)

2/4 persones | 63m2

Amb cuina equipada, rentadora, TV, bany, menjador-living amb sofà, una habitació doble, i terrassa amb vista al mar.

Major (+info)

4/6 persones | 74m2

Amb cuina equipada, rentadora, TV, bany, menjador-living amb sofà, dos habitacions dobles, i terrassa amb vista al mar.

Optimus (+info)

4/6 persones | 91m2

Amb cuina equipada, rentadora, TV, bany, menjador-living amb sofà, dos habitacions dobles, i una gran terrassa de 30m. amb vista al mar.

Extractes del reglament general

LLOGUER – Del import total del lloguer, es te que abonar el 40% quant es fa la reserva. La resta del lloguer es paga el dia de l'arribada i abans de prendre possessió del apartament. Quant es pren possessió de l'apartament, es fa un dipòsit de 100 euros en concepte de fiança. Al acabar la contracta la fiança es tornarà deduint les despeses de reposició i/o reparació que puguin ser imputats al usuari. L'ús del allotjament es regira per el Decret 159/2012, sobre preus, reserves i serveis complementaris en habitatges d'ús turístic. Durant el període del contracte l'arrendatari farà servir l'habitatge com allotjament, d'acord amb les condicions de la legislació turística vigent i utilitzarà el mobiliari, utensilis i electrodomèstics de l'apartament, així con els elements comuns o annexes del immoble, i els farà servir per a l'ús al que estan destinats, responen personalment dels danys que ell mateix o les persones que l'acompanyen puguin fer.

OCUPACIÓ – ARRIVADES – SORTIDES – El llogater a la seva arribada, omplirà la fitxa de control. Al mateix temps informarà del nombre de persones que ocuparan l'apartament. Esta prohibit allotjar un nombre major de persones, que les autoritzades per la capacitat màxima fixada per l'apartament. Tota infracció d'aquesta regla comporta l'anul·lació sense indemnització del contracte de lloguer. Les dates i hores d'arribada es compliran escrupolosament. Hora d'arribada: després de les 16 hores del dia contractat. Hora de sortida: abans de les 10 hores del dia contractat.

GAS – ELECTRICITAT – AIGUA – La despesa està inclosa en el preu del lloguer.

ANUL·LACIÓ DE LA RESERVA – S'acorden les següents indemnitzacions: a) 5% de la paga i senyal, quan l'anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d'antel·lació a la data fixada per ocupar l'apartament. b) El 50% de la paga i senyal, quan l'anul·lació s'efectuï amb trenta o menys dies i més de set. c) El 100% de la paga i senyal, quan l'anul·lació s'efectuï amb menys de set dies d'antel·lació.

MOLT IMPORTANT – Els llogaters que no es presentin a la recepció, dintre dels tres dies a comptar del primer dia contractat, sense avis de la seva part, son coneixedors que no tindran dret a cap reclamació.

SOROLLS – PATI COMUNITARI – PÀRKING – Tant de dia com de nit es prohibeix l'ús dels clàxons dintre del recinte comunitari. Tant a l'apartament com al recinte comunitari, el descans dels veïns a de ser respectat entre les 23 hores del vespres fins les 8 hores del mati. (musica, jocs, ràdios, televisió, visites sorolloses etc) El pati es propietat de tots els propietaris, els usuaris en poden gaudir. Es prohibeix fer malbé o collir les plantes i flors. Advertències especials sobre aquest assumpte es faran als nens. No es permès aparcar dintre del recinte comunitari, llevat de si es te una plaça de pàrking reservada.

NOTA – La propietat es reserva el dret d'expulsió en el cas d'incompliment d'aquestes normes, així com el que estableix l'Art. 64.11 del Decret 159/2012. Aquest contracte es regeix per la legislació turística de Catalunya i esta expressament exclòs de les disposicions de la LAU. Les qüestions que puguin sorgir del present contracte entre les parts seran sotmeses a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.